O nama

Origami fortune teller on laptop in office concept for work life balance choices

-        Djeca - opća populacija

-        Građani – opća populacija

-        Mali i srednji poduzetnici i obrtnici

-        Mladi - opća populacija

-        Nezaposleni

-        Odgojno -obrazovne ustanove

-        Opća populacija pacijenata

-        Osobe s invaliditetom

-        Osobe u riziku od siromaštva i siromašne osobe

-        Poslovne organizacije

-        Regionalna ili lokalna samouprava

-        Sportaši

-        Turisti

-        Volonteri

-        Ostali

-         Potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama

-         Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje prirode

-         Međunarodna suradnja i mobilnost u obrazovanju

-         Strukovne udruge u odgoju i obrazovanju

-         Znanost, stručni rad i istraživanje

-         Znanstvenoistraživački rad

-         Organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, škola, kongresa i seminara

-         Popularizacija znanosti

-         Umrežavanje i međunarodna znanstvena i stručna suradnja

-         Razvoj ruralnih područja

-         Edukacija za održivi razvoj ruralnih područja

-         Planiranje razvoja ruralnih područja

-         Razvoj urbanih područja

-         Edukacija za održivi razvoj urbanih područja

-         Planiranje razvoja urbanih područja

-         Održivi gospodarski razvoj

-         Razvoj društvenog kapitala

-         Održivi turizam

-         Socijalna pomoć i podrška

-         Pomoć i podrška osobama s   invaliditetom

-         Pomoć i podrška mladima

-         Pomoć i podrška  osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti

-         Pomoć i podrška nezaposlenima

-         Socijalne usluge

-         Savjetovanje i pomaganje

-         Rana intervencija

-         Boravak

-         Smještaj

-         Organizirano stanovanje

-         Prevencija nasilja

-         Organiziranje slobodnih aktivnosti

-         Rehabilitacija

-         Posebna asistencija  

-         Humanitarna pomoć

-         Poboljšanje kvalitete života i zdravlja socijalno isključenih

-         Sportska rekreacija

-         Tjelesne aktivnosti i igre koje se organiziraju izvode radi unapređenja zdravlja i rekreacije

-         Organiziranje i provođenje rekreacijskog vježbanja

-         Organiziranje sportskih rekreacijskih natjecanja i sportsko rekreativnih edukativnih projekata i programa

-         Organiziranje i provođenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi

-         Organiziranje sportskih edukativnih projekata i programa za poticanje bavljenja sportom i tjelesnim vježbanjem

-         Upravljanje sportskim objektima

-         Organiziranje i provođenje adaptiranog i zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja

-         Promocija sporta i zdravog načina življenja

-         Preventivno djelovanje, unapređenje i zaštita zdravlja

-         Unaprjeđenje kvalitete života osoba starije životne dobi

-         Prevencija i suzbijanje ovisnosti

-         Strukovne udruge u području zaštite zdravlja

-         Očuvanje prirode

-         Očuvanje prirodne baštine

-         Zaštita okoliša

-         Podizanje svijesti i aktivnosti za smanjenje otpada i povećanje recikliranja

Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije


Gospodarske djelatnosti


-   uzgoj usjeva, vrtnoga i ukrasnoga bilja, uzgoj voća;       

-   uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i stočarstvu;       

-   proizvodnja i prodaja na malo vlastitih prehrambenih proizvoda;       

-   proizvodnja i prodaja na malo vlastitih proizvoda od drva, papira kartona i tekstila;       

-   konzerviranog voća i povrća;       

-   izdavačka djelatnost;       

-   iznajmljivanje vlastite imovine;       

-   savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem;       

-   savjetovanje i usluge prijave nacionalnih i EU projekata;       

-   promidžba;        

-   fotografske, video i audio djelatnosti;       

-   obrazovanje odraslih.        


-        Gospodarstvo

-        Kultura i umjetnost

-        Ljudska prava

-        Međunarodna suradnja

-        Obrazovanje, znanost i istraživanje

-        Održivi razvoj

-        Socijalna djelatnost

-        Sport

-        Zaštita zdravlja

-        Zaštita okoliša i prirode

our features

u izradi
U Izradi


U Izradi


testimonials

Stranica-u-izradi.
U izradi


Stranica-u-izradi.
u izradi


Stranica-u-izradi.
u izradi