LENTA_ESF.jpg
NACIONALNA ZAKLADA_LOGO
eu-logo-zajedno-do-fondova_NASLOVNA

Cilj konzorcija


Glavni cilj Konzorcija je razvoj i širenje socijalnog poduzetništva.

 Opći ciljevi Konzoricija:

         -         Povećanje zaposlenosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru ugostiteljstva, tekstila i drvno prerađivačke industrije te na području grafičkog dizajna i tiska;

-         Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina i borba protiv svih oblika diskriminacije;

-         izgradnja objekta za Informativni edukacijski centar za razvoj osobnih i poslovnih vještina NEET skupina i osoba sa invaliditetom.

 Posebni ciljevi Konzoricija:

          -         Razvoj i stjecanje stručnih znanja NEET skupina i osoba s invaliditetom potrebnih za rad u sektoru ugostiteljstva, tekstila i drvno prerađivačke industrije te na području grafičkog dizajna i tiska kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja i/ili usavršavanja te organiziranu                          praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca;

-         Poboljšanje i unaprjeđenje stručnih i andragoških znanja stručnjaka u sektoru ugostiteljstva tekstila i drvno prerađivačke industrije te na području grafičkog dizajna i tiska, odnosno predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom i NEET skupina;

-         Promocija pristupa tržištu rada u sektoru ugostiteljstva tekstila i drvno prerađivačke industrije te na području grafičkog dizajna i tiska za osobe s invaliditetom i NEET skupina;

-         Poticanje aktivnog socijalnog uključivanja mladih i/ili podizanje razine informiranosti i/ili stvaranje uvjeta za zadovoljenje potreba mladih;

-         Jačanje kapaciteta stručnjaka za rad s mladima;

-         Povećanje zapošljavanja i brze integracije OSI i NEET skupina kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih na tržište rada;

-         Utjecaj na politiku