LENTA_ESF.jpg
NACIONALNA ZAKLADA_LOGO
eu-logo-zajedno-do-fondova_NASLOVNA

provedba društveno-poduzetničkih aktivnosti

Mjerljivi ishodi:

1. Zaposlen 1 novi djelatnik pripadnik ranjivih skupina.
2. Dostavljeno 5 računa za kupljenu opremu za provedbu društveno-poduzetničkih aktivnosti - računalna oprema, uredska oprema.
3. Izrađeno 100 brošura za promociju društveno poduzetničke aktivnosti.
4. Objavljene 2 objave na WEB-u i tiskanim medijima.
5. Dostavljene preslike izdanih računa s izvodima za djelatnost koju (Prijavitelj) obavlja kroz društveno poduzeće u minimalnom iznosu od 10% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
6. Dostavljen statut ili drugi temeljni akt do kraja provedbe projekta iz kojeg je razvidno da je Prijavitelj u dokument uvrstio poslovanje prema društveno-poduzetničkim principima sukladno
kriteriju br.2.Strategije (za zadruge i udruge) / dostava ovjerene Odluke o upotrebi dobiti za prethodnu godinu ili drugi odgovarajući dokument kojim će Prijavitelj dokazati da višak prihoda
ostvaren obavljanjem svoje djelatnosti, ulaže u ostvarivanje i razvoj ciljeva poslovanja u skladu s društveno-poduzetničkim načelima (za trgovačka društva).

Cilj:

SPECIFIČNI CILJ 2. Poduprijeti i proširiti poslovanje prijavitelja - novog socijalnog poduzetnika te kreirati novo radno mjesto za osobu pripadnika ranjivih skupina.