LENTA_ESF.jpg
NACIONALNA ZAKLADA_LOGO
eu-logo-zajedno-do-fondova_NASLOVNA

Nacionalni logistički centar za društveno poduzetništvo

Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I

UP.02.3.1.03.0144

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.017.621,54 Kn (135.061,59 €)

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 1.017.621,54 Kn (135.061,59 €)


Razdoblje provedbe projekta: 01.12.2021 - 31.12.2023


Svrha projekta: Preliminarna istraživanja su pokazala potrebu o prijavi ovog projekta sa svrhom formiranja "Nacionalni logistički centar za društveno poduzetništvo" s ciljem umrežavanja društvenih poduzeća zbog organizacije zajedničkih službi te smanjenja troškova poslovanja istih na području zajedničkog centra za EU i nacionalbe fondove u sklopu projekta, a u daljnjem razvoju nakon projekta marketing, promociju, savjetovanja na pravnom, PR i revizijskom području, računovodstvu etc. U tom cilju će se osnovati Konzorci društvenih poduzeća koji će pripremiti prijedlog zakona o Društvenom poduzetništvu zbog regulacije i lakšeg poslovanja te širenja principa rada i poslovanja društvenih poduzeća.

Prijavitelj projekta je udruga za socijalno poduzetništvo koje djeluje od 26.05.2020. i na putu je da pruža zaštićeno zaposlenje osoba s invaliditetom i osoba u nepovoljnom položaju s ciljem da ih čine 50% zaposlenih. Opći cilj projekta je unaprijediti poslovanje društvenog poduzeća na nekoliko načina: dodatnom edukacijom zaposlenih u poslovnim vještinama, uvođenjem novih proizvoda/usluga koji generiraju potrebu za novim zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju te internacionalizacijom poslovanja. Cilj projekta je udruživanje pravnih subjekata s ciljem smanjenja troškova rada istih na način organiziranja zajedničkih službi (odjel za EU i nacionalne fondove, računovodstvo, marketing, promocija, PR, tržište, utjecaj napolitiku, etc.). Prema Vidović, D: A map of social enterprises and their eco-systems in Europe Country Report: Croatia. Europska komisija, 2019. u RH ima 570 društvenih poduzeća/poduzetnika. Većina su nastala kao nastavak zaštićenih radionica koje su postojale prije Domovinskog rata, kao pokušaj osiguravanja samoodrživosti za organizacije civilnog društva koje su bile poticane od stranih donatora početkom 2000.-tih ili kao braniteljske zadruge. Iako ima relativno velik broj društvenih poduzeća/poduzetnika, pravni okvir za njihovo djelovanje još uvijek nije utvrđen (postoji samo strategija, a ne i zakon), a ne postoji niti registar. Koncept društvenog poduzetništva se i dalje u većini slučajeva ne prepoznaje kao društveno koristan. Može se tvrditi da je prijavitelj, iako osnovan nedavno, zapravo sljednik duge tradicije osnivanja zaštićenih radionica od kojih su neke nestale, neke nastavile s radom i poslije Domovinskog rata s manje ili više uspjeha. Udruga LEGA želi pripadati u skupinu uspješnih društvenih poduzetnika koji djeluje u području socijalnog poduzetništva te širenja te ideje i na ostale dionike. Prijavitelj, kao pravni subjekt koje djeluje u tržišnim uvjetima, mora širiti svoje poslovanje razvijanjem novih proizvoda/usluga te širenjem na nova tržišta ukoliko želi opstati.

CILJEVI:

Stoga su u projektu definirani sljedeći specifični ciljevi kako bi se ostvario opći cilj:

1.Poduprijeti i proširiti poslovanje prijavitelja - novog socijalnog poduzetnika te kreirati novo radno mjesto za osobu pripadnika ranjivih skupina. (razvijanje novih proizvoda/usluga, uz pomoć dionika stvoriti jaki/kapacitiran nacionalni centar za socijalno poduzetništvo sa pružanjem usluga pravnim subjektima na tom području s ciljem smanjenja njihovih troškova poslovanja time lakšim i bržim razvojem);

2.Stjecanje stručnih i poslovnih sposobnosti i vještina zaposlenika i novozaposlenih osoba članova prijavitelja koji planira započeti poslovanje prema društveno-poduzetničkim principima o proizvodima i uslugama na kojima se temelji poslovanje i razvoj. (edukacija zaposlenih i novozaposlenih osoba prijavitelja ,nabava opreme na kojima će zaposlene i novozaposlene osobe raditi, razvoj poslovnih procesa prilagođenih novozaposlenim osobama s invaliditetom ili u nepovoljnom položaju za nove usluge, opremanje prostora i prilagodba novozaposlenim osobama) te

3.Povećati vidljivost društvenog poduzetništva putem informiranja javnosti i umrežavanja dionika. (Potpis konzorcijskog ugovora s vodećim društvenim poduzećima s ciljem ostvarivanja zajedničkog cilja, razvoja i napretka društvenog poduzetništva, donošenje prijedloga zakona o društvenom poduzetništvu, širenje ideje društvenog poduzetništva, analiza i istraživanje dionika potencijalnih društvenih poduzeća, etc).

Provedba projekta će pridonijeti ostvarivanju javnih politika definiranih u sljedećim dokumentima: : Communication from the Commission to The European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions; Social Business Initiative - Creating a favourable climate for social enterprises, key stakeholders in the social economy and innovation -SEC(2011) 1278 final i Strategiji razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine.